Դեպի վեր

09/07/2015 Տառատեսակի
չափսը
A A A

Վարդուհի Խաչատրյանի հետ կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին

 Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 240-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

 «05» ՀՈՒՆԻՍԻ 2015 Թ.                                                   ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 31-ի §Ժամկետային աշխատանքային                պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին¦ N 436-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 18-րդ կետի  «ա» ենթակետով և հիմք ընդունելով  Վ. Խաչատրյանի դիմումը. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետի                        (ծածկագիր՝ 14-2.1-17) ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնող Վարդուհի  Սուրենի Խաչատրյանի հետ 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ին կնքված N 13 աշխատանքային պայմանագիրը 2015 թվականի հունիսի 5-ից համարել լուծված:

2.  Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնին՝ կատարել վերջնահաշվարկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

3.  Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։

Արդարադատության նախարար
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն