Դեպի վեր

23/09/2015 Տառատեսակի
չափսը
A A A

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի շնորհակալագրով պարգևատրելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 478-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 478-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

«19» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                              ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳՐՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 12-րդ կետի «դ» և «ե»  ենթակետերով.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Անկախության տոնի առթիվ, աշխատանքային պարտականությունները  բարեխիղճ կատարելու համար Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև նախարարության համակարգում գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հիմնարկների աշխատողներին պարգևատրել.

 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի

 

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ Ա Գ Ր Ո Վ 

 

 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ          «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն

 

ԴԻԱՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ                  Հայաստանի Հանրապետության արդարա-դատության նախարարության աշխատակազմի կազմակերպական-իրավական վարչության պետի տեղակալ

 

ԷՄԻՆ ԱԲԳԱՐՅԱՆԻՆ                     Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության չորրորդ բաժնի պետ

 

ԳՈՌ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻՆ                   Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական և անհատական իրավական ակտերի փորձաքննության բաժնի պետ

 

ՆԱՐԻՆԵ ՍՈԼՈՄՈՆՅԱՆԻՆ            Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի միջազգային իրավական փոխօգնության  և արտաքին կապերի վարչության արտաքին կապերի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար

 

ՄՀԵՐ ՇԱՐՈՅԱՆԻՆ                        «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  միջազգային համագործակցությանն առնչվող թարգմանությունների  բաժնի   պետ

 

ԱՐՓԻՆԵ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆԻՆ             Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

 

ԱՐՄԱՆ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆԻՆ                Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության չորրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ

 

ՈՍԿԻ ՖՌԱՆԳՈՒԼՅԱՆԻՆ              Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ

 

ՍԵՎԱԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ                 Հայաստանի Հանրապետության արդարա-դատության նախարարության աշխատակազմի գործերի կառավարչության գլխավոր մասնագետ

 

ԳԱՅԱՆԵ ԱՍԼԱՆՅԱՆԻՆ                «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր մասնագետ

 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ  Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ

 

ՊԱՐԳԵՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ    Փորձագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ճանապարհատրանսպորտային պատահարների փորձաքննությունների բաժնի ավագ փորձագետ

 

ԿԱՐԻՆԵ ՊԱՐՍԱՄՅԱՆԻՆ              §Աջակցություն դատապարտյալին¦ հիմնադրամի հաշվապահ, գանձապահ 

 

ԱՆԱՀԻՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ              §Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն¦ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հոգեբան, ուսուցիչ

 

ՎԻԳԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ       Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  համակարգչային բաժնի առաջատար մասնագետ

 

ՏԱԹԵՎ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ                  Հայաստանի Հանրապետության արդարա-դատության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության առաջին բաժնի առաջատար մասնագետ

 

ԱՐՄԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ                  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության առաջատար մասնագետ

 

ՆԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ    Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սոցիալական ոլորտի օրենսդրության բաժնի առաջատար մասնագետ

 

ԷՄՄԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ                     Հայաստանի Հանրապետության արդարադա- տության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Երևանի հատուկ սպասարկման տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

 

ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ    Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

 

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ                      Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

 

ԻՎԵՏԱ ԹՈՒՆԻՅԱՆԻՆ                  Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի միջազգային իրավական փոխօգնության  և արտաքին կապերի վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

 

ԱՆԱՀԻՏ ԱՎԱԳՅԱՆԻՆ                   Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-    

                                                        տության նախարարության աշխատակազմի                 

                                                        քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման

                                                           գործակալության քաղաքացիական կացության

                                                           ակտերի հանրապետական արխիվի առաջին               

                                                           կարգի մասնագետ:

 

   2.    Հայաստանի Հանրապետության  Անկախության տոնի    առթիվ,        երկարամյա 

      ծառայության   համար   ՀԱՍՄԻԿ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻՆ պարգևատրել Հայաստանի

      Հանրապետության արդարադատության նախարարի շնորհակալագրով:

Արդարադատության նախարար
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն