Դեպի վեր
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում

ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության դատարանների, արբիտրաժային տրիբունալների, ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումների, ինչպես նաև ՀՀ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում՝ միջազգային և օտարերկրյա դատարանների և արբիտրաժային տրիբունալների ակտերի հարկադիր կատարումն այն դեպքում, երբ դրանք կամավոր չեն կատարվում:

          Սակայն անկախ նրանից, թե որ մարմնի ակտն է հարկադրաբար կատարվում, հարկադիր կատարման հիմքը ՀՀ դատարանների կողմից տրված կատարողական թերթն է: Ընդ որում, հարկադիր կատարում կարող է նախաձեռնել միայն պահանջատերը՝ օրենքով սահմանված ժամկետում հարկադիր կատարման ներկայացնելով դատարանի կողմից տրված կատարողական թերթը:

          Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն իր գործառույթներն  իրականացնելու նպատակով կիրառում է հարկադիր կատարման միջոցներ, ինչպիսիք են՝  պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը՝ դրա իրացումից ստացված գումարը պահանջի բավարարմանն ուղղելով, ծառայության միջոցներով պարտապանի հաշվին ոչ գույքային բնույթի պահանջները կատարելը, պարտավորությունները չկատարելու համար պարտապանի նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ նախաձեռնելը և այլն:   

 

Առնչվող օրենսդրություն


  Reforms

  Բարեփոխումներ և ծրագրեր

  Ծրագրի նկարագրություն

  Թեժ գծի համարներ

  ՀՀ արդարադատության նախարարություն

  +374 10 35-83-99

  ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայություն

  +374 10 34-22-29

  ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայություն

  +374 10 44-22-73
  Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

  Բաժանորդագրություն