Դեպի վեր
Քաղաքացիների ընդունելություն

Յուրաքանչյուր ամիս ՀՀ արդարադատության նախարարի մոտ տեղի կունենա քաղաքացիների ընդունելություն, որի ընթացքում ՀՀ արդարադատության նախարարը կքննարկի քաղաքացիների դիմումները, բողոքները, առաջարկությունները և այլ հարցեր:

Յուրաքանչյուր քաղաքացու կհատկացվի 10 րոպե ժամանակ, որի լրանալուն պես վերջինիս ընդունելությունը կավարտվի:

Ընդունելությանը հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է նախապես խնդրի վերաբերյալ դիմումը լրացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ այցելելով  e-hotline.am թեժ գծի կայք կամ դիմումն ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարության էլ.փոստի հասցեին՝ info@moj.am  կամ այն թղթային տարբերակով ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարություն (Վազգեն Սարգսյան 3/8): 

Անձը ընդունելության օրը պետք է ներկայանա անձը հաստատող փաստաթղթով:

Նախարարի կողմից ընթացք են տրվելու միայն ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավասությանը վերաբերող խնդիրներով անձամբ ընդունելություն կատարելու վերաբերյալ դիմում-բողոքներին՝ հիմք ընդունելով նաև ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգավորումը, այն է՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով:

 ՀՀ արդարադատության նախարարի անունից քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացնում են նաև նախարարի տեղակալները՝ յուրաքանչյուր երկուշաբթի, ժամը 16:00-ից սկսած: Նախարարի տեղակալների մոտ ընդունելության եկած անձանց համար կրկին ընդունելություն կազմակերպել հնարավոր չի լինի:  Ընդունելությանը հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է դիմումը լրացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ այցելելով  e-hotline.am թեժ գծի կայք կամ դիմումն ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարության էլ.փոստի հասցեին ՝ info@moj.am կամ այն թղթային տարբերակով ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարություն (Վազգեն Սարգսյան 3/8): 


    Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

    Բաժանորդագրություն